ENTOG

Etablert i 1996. ENTOG kan best sammenlignes med en europeisk FUGO.

ENTOG, European Network of Trainees in Obstetrics and Gynaecology

Organisasjonens mål er å fremme leger under spesialistutdanning sine interesser i Europa. Dette oppnås ved å etablere en god kommunikasjon mellom de europeiske leger under spesialistutdanning, utveksle erfaringer, og ved å representerer leger under spesialistutdanning i de ulike europeiske organisasjonene. ENTOG ønsker å fremme høyest mulig standard på utdanningen i Gynekologi og Obstetrikk i Europa.

Årlig arrangerer ENTOG/EBCOG et utvekslingsprogram i et europeisk land. Leger under spesialistutdanning møtes en uke og hospiterer på ulike sykehus i arrangørlandet. Denne utvekslingen har vært arrangert siden 1992. Norge deltar p.t. med 2 utvekslingskandidater, som utvelges blant leger i spesialistutdanning i Norge, etter påmelding (se prioriteringsregler i boks til høyre).

Etter utvekslingen er det et to dagers møte der utdanningen diskuteres. Møtet avsluttes med ENTOG generalforsamling. Norge stiller med to leger under spesialistutdanning og har en stemme.

ENTOG