Prioriteringsregler

Dersom flere enn 2 leger i spesialistutdanning melder sin interesse til å delta på årets ENTOG-utveksling, vil de påmeldte bli prioritert.
  • Søker må være medlem av NGF (gjennom medlemskap i Legeforeningen).  Søkerne blir vurdert av et samlet FUGO-styre. Følgende momenter skal vektlegges særlig ved utvelgelse: motivasjonsbrev, tidligere søknad om deltakelse på ENTOG-utveksling, språklige ferdigheter og tillitsverv/organisasjonserfaring.
  • Dersom to eller flere søkere vurderes like gode, vil den/de med færrest måneder igjen til de er ferdig spesialist, prioriteres. Dersom to eller flere søkere fortsatt stiller likt, foretas loddtrekning.