FUGOtek

Merk! Konsumér innhaldet i fugoteket med din kritiske sans. Innhald med opphav frå andre land og frå tidlegare år kan vera noko ulikt frå praksis der du jobber eller vera utdatert. Me sett pris på om du gjer oss merksame dersom du finn noko som du meiner er feil eller synast er for utdatert. Beskjed kan gjevast på epost: oystein.bergoy@gmail.com

Ny i faget og generell kunnskap

Gynekologi

Operativt

Obstetrikk

Kunnskapsbasert praksis

Medisinsk historie 

Onkologi

Kampanjer