Kunnskapsbasert praksis

●     Anvending av kunnskapsbasert praksis (jama users’ guide to the medical litterature, mars 2009)

●     Non-inferiority trials (jama users’ guide to the medical litterature, feb 2020)

●     “Medical reversals” (Plenary session, oktober 2018)

●     Randomiserte kontrollerte studier (JAMAevidence 2009)

●     Relativ og absolutt risiko (JAMAevidence, februar 2012)

●     Årsakssamanheng - ein historisk kasuistikk (bedside rounds mai 2019)

●     Minimal clinically important difference (JAMA, artikkel: 2014, podcast: august 2020)

●     Screening, falske positive og ulike utfallsmål (Bedside rounds, september 2016)

  • Ein kort pod med eit veldig godt forklart eksempel som forklarer viktige statistiske konsept som er viktig for screening, bl.a. falske positive. Essensiell kunnskap for å kunna ta stilling til om eit screeningprogram kan gjera meir skade enn nytte
  • http://bedside-rounds.org/episode-15-innumeracy/