ÅrsmøteprogramNorsk Gynekologisk Forenings ÅrsmøteTromsø 05.sept - 08.sept. 2002

 

Torsdag 05.09.02

Formøter

09

.00 – 12.00 NUGG. IT-senteret, UNN. (Ansvarlig: Margareta Verelst)

11.00 - 12.15 Kolleger i utdannelse. (Ansvarlig: Ingrid Baasland)

11.00 - 12.15 Kolleger i spesialistpraksis. (Ansvarlig: Hilde Sundhagen)

 

12.15 - 13.30 ORGANON LUNSJ-SYMPOSIUM
Rik van Lunsen, Amsterdam
When libido is a problem.

Årsmøte 2002

13.30 - 14.15 Velkommen
Ingard Nilsen, leder i arrangementskomiteen
Ordfører Hermann Kristoffersen, Tromsø
Oddvar Sviggum, leder i NGF
Kulturelt innslag

14.15 – 15.00 Einar Berle
Conceptio divina – graviditas grata – partus mirabilis.

15.00 - 15.45 Pause med utstilling og kaffe

Frie foredrag – gynekologi

15.45 – 16.00 Engelsen IB, Woie K, Hordnes K.
Behandlingseffekt av hysteroskopisk kirurgi ved blødningsforstyrrelser.
Evaluering av 6 års operativ virksomhet.

16.00 – 16.15 Kulseng-Hanssen S, Borstad E.
Sammenlikning av subjektive og objektive resultatvariabler og
komplikasjoner etter kun TVT operasjon og TVT operasjon kombinert
med prolapsoperasjon.

16.15 – 16.30 Vanky E, Salvesen KÅ, Carlsen SM.
Langtidseffekt av dexametason hos metforminbehandlede PCOS kvinner.

16.30 – 16.45 Sørbye IK, Jerve F, Staff AC.
Tuboovariell abscess versus salpingitt. Endret relativ forekomst i Oslo de
siste 10 år.

16.45 – 17.00 Bjørge T, Abeler V, Tropé CG, Kærn J.
Trofoblasttumorer i Norge 1968-97. Pasientkarakteristika, behandling og
prognose.

17.00 – 17.15 Scheistrøen M, Aas M, Abeler V, Lie K, Tropé CG.
Vaktpostlymfeknute prosedyre ved tidlig vulvakreft.

17.15 – 17.30 Kristensen GB, Goderstad JM, Baekelandt M.
Fertilitetsbevarende kirurgi ved cervixcancer stadium I.

19.00 get together

Fredag - 06.09.02

08.30 – 08.45 Kulturelt innslag

08.45 - 10.30 Doktorgrads-symposium            

Salvesen KÅ.
Norske doktorgrader i fødselshjelp og kvinnesykdommer.

Aune B.
Aspects of blood platelets, monocytes and 2-adrenergic sensibility in women. A clinical study.

Albrechtsen S.
Breech presentation in Norway. Clinical and epidemiological aspects.

Isaksen C.
Prenatal ultrasound and postmortem findings. A ten year correlative study of fetuses and infants with developmental anomalies.

Ertzeid G.
The impact of ovarian stimulation on preimplantation embryo development, implantation and postimplantation foetal development.

Moster D.
Low risk deliveries. A study of risks related to place of birth and the prognostic value of the Apgar score.

10.30 – 11.15 Pause med utstilling og kaffe

Frie foredrag - obstetrikk

11.15 - 11.30 Jacobsen AF, Qvigstad E, Sandset PM.
Behandling av venøs tromboembolisme i svangerskapet med lavmolekylært
heparin.

11.30 - 11.45 Heimstad R, Backe B.
Erfaring med bruk av Mifeprestone for induksjon av annet trimester aborter. Kliniske resultater før og etter.

11.45 - 12.00 Kolås T, Hofoss D, Daltveit AK, Nilsen ST, Henriksen T, Häger R, Ingemarsson I, Øian P.
Indikasjoner for keisersnitt i Norge.

12.00 - 12.15 Brantberg A, Blaas HGK, Salvesen KÅ, Eik-Nes SH.
Gastroschisis: Does surveillance of the fetus improve outcome?

12.15 - 12.30 Olsen IP, Lande E, Augensen K.
3D endoanal ultralyd.

12.30 - 12.45 Lie T, Heggestad T, Backe B.
Stor økning av keisersnittfrekvensen i Norge.

12.45 – 14.00 Lunsj

14.00 - 15.30 Faglig debatt
orientering ved SMMs arbeidsgruppe om seteforløsninger - Pål Øian.
Nasjonalt råd for fødselsomsorgen – Pål Øian.
Spesialistkomiteen – Tone Skeie Jensen.
Kvalitetsutvalget – Finn Egil Skjeldestad.
Nettredaksjonen – Anne Zandjani.

15.30 - 16.00 Pause med utstilling og kaffe

16.00 - 18.00 Generalforsamling

20.00 Bankett

Lørdag - 07.09.02

08.30 - 09.30 Eva Rylander
Vulvalidelser.

09.30 – 10.00 Kjell Å. Salvesen
Det er ikke gull alt som glimrer. Om epidemiologisk assosiasjon og kausalitet.

10.00 - 10.30 Pause med utstilling og kaffe

Frie foredrag - obstetrikk

10.30 – 10.45 Eskild A, Jeansson S, Stray-Pedersen B, Jenum PA.
Herpes simplex virus type-2 infection in pregnancy: no risk of fetal death – Results from a nested case control study within 35 940 women.

10.45 – 11.00 Harsem NK, He L, Staff A, Roald B.
Spiralarteriene i den gravide livmoren: Hvordan finner vi dem? En morfologisk sammenlikning av tre vevssamlingsmetoder.

11.00 – 11.15 Rasmussen S, Irgens LM.
Føtal vekst og kroppsproporsjon ved preeklampsi.

11.15 – 11.30 Brække K, Aroba K, Andersson L, Staff A.
Få kvinner i Oslo bruker folattilskudd perikonsepsjonelt, sjeldnest bruk blant innvandrerkvinner.

11.30 – 11.45 Westad S.
Obstetrisk cholestase.

11.45 – 12.00 Andersgaard AB, Herbst A, Johansen M, Ivarsson A, Ingemarsson I, Langhoff-Roos J, Henriksen T, Øian P.
Eklampsi i Skandinavia.

12.00 – 13.30 Lunsj

Frie foredrag - gynekologi

13.30 – 13.45 Busund B, Langebrekke A, Istre O, Sponland G.
Dagkirurgisk hysterektomi. Er det mulig? Er det ønskelig?

13.45 – 14.00 Skjeldestad FE.
Ectopic pregnancy 1970 to 1999 in the county of Sør-Trøndelag – decreasing incidence in the younger cohorts.

14.00 – 14.15 Moen MH.
Behandling av vaginal agenesi – uten blod og tårer.

14.15 – 14.30 Berle E.
Diatermi ved åpen kirurgi.

14.30 – 14.45 Hansen T, Skjeldestad FE.
Knowledge of oral contraceptives among Norwegian adolescents by provider.

14.45 – 15.00 Garmo G, Skjeldestad FE.
Fertility after non-complicated and complicated IUD use.

15.00 – 15.15 Nilsen ST, Moen MH, Iversen OE.
Norske gynekologers holdninger til og bruk av HRT i 1997 og 2002.

15.15 – 15.30 Hole A, Furuberg M.
Presentasjon av underlivskreftforeningen.

15.30 – 15.45 Hausken J.
Infertilitetsutredning og behandling ved hjelp av transvaginal hydrolaparoscopi. Erfaringer fra de første 50 inngrep ved sjukehuset i Haugesund.

19.00 Sosial aften

Tilbake til innholdsfortegnelsen