NGF på internett

www.legeforeningen.no/ngf

 

Siden slutten av august i år har de nye nettsidene til Norsk Gynekologisk Forening vært tilgjengelig for alle.De siste to numrene av Gynekologen er lagt ut og det finnes bl.a. en oversikt over kurs og møter. Som den første av veilederne er også Veileder i gynekologisk onkologi tilgjengelig fra nettsidene.

Det er laget et diskusjonsforum der man kan diskutere med kollegaer. Man må registrere seg med mail-adresse og et eget laget passord. Det er mulig å lukke dette forumet og nettredaktøren vil gjerne ha en tilbakemelding på dette.

Under presentasjonen av nettsidene på årsmøtet i Tromsø, kom det opp et ønske om å få en oversikt over alle gynekologers mail-adresser. Dette forutsetter at alle sender sine mailadresser til meg. Dette kan lages som et lukket system, slik at ingen andre enn gynekologer vil kunne få tilgang til listen.

 

Anne Zandjani

zandjani@c2i.net