Norsk gynekologisk forening

Gynekologen nr 1/2003

Nettsider

23. august 2011
www.legeforeningen.no/ngf

Vi minner om nettsidene til Norsk Gynekologisk Forening. Har du informasjon om møter, kurs, kongresser og annet av interesse for medlemmene, kan dette sendes til nettredaktør Anne Zandjani

zandjani@c2i.net