NGF Hederspris - mottakere siden 1986

Her er en liste over alle som har mottatt hedersprisen siden 1986.
Jone Trovik overrekker hedersprisen til Pepe Salvesen under Årsmøtet 2017
Jone Trovik overrekker hedersprisen til Pepe Salvesen under Årsmøtet 2017
 • 1986: I.V.F Teamet v/dr. Jarl Kahn, RIT
 • 1987: Dr. Julie Skjæraasen, Rikshospitalet
 • 1988: Dr. Lars Hausken, Gyn.avd, Haugesund FSH
 • 1989: Dr. Pål Øian, RITØ
 • 1990: Endoskopigruppen gyn.avd. SIA, v/dr. Rolf Kirschner
 • 1991: Dr. Halvard Gjønnæss, Aker sykehus
 • 1992: Dr. Per Bergsjø, Haukeland sykehus
 • 1993: Dr. Børdahl, Rikshospitalet
 • 1994: Gruppen av priv.prakt.gyn. Bergen: Dr. Viljar Skåtun, Dr. Ole Kristian Evjen, Dr. Tor Løvset, Dr. Kristina Johannessen, Dr. Brit Nyland
 • 1995: Dr. Knut Dalaker, Haukeland sykehus
 • 1996: Dr. Kåre Molne, RIT
 • 1997: Dr. Fritdjof Jerve, Ullevål
 • 1998: Mette Haase Moen, RIT
 • 1999: Stein Tore Nilsen, Stavanger
 • 2000: Tore Henriksen, RH
 • 2001: Sturla H. Eik-Nes, Trondheim
 • 2002: Berit Norling, Oslo
 • 2003: Babill Stray-Pedersen
 • 2004: Unni Kirste Rikshospitalet
 • 2005: Sigurd Kulseng-Hanssen, Bærum
 • 2006: Gro Nylander, Rikshospitalet
 • 2007: Ole Erik Iversen, Haukeland sykehus
 • 2008: Berit Schei, St. Olavs Hospital
 • 2009: Sissel M. Lichtenberg, Stavanger universitetssjukehus            
 • 2010: Claes Trope, Radiumhospitalet          
 • 2011: Rolf  Kirschner og Mathias Onsrud, Rikshospitalet og Ullevål Sykehus
 • 2012: Torvid Kiserud, Haukeland Universitetssjukehus
 • 2013: Ellen Borstad, Oslo Universitetssykehus, Kåre Augensen, Bergen
 • 2014: Torunn Eikeland, Haugesund sjukehus (gitt post mortem)
 • 2015: Anton Langebrekke, Oslo Universitetssykehus
 • 2016: Bjørn Bakke, NTNU
 • 2017: Pepe (Kjell) Salvesen, NTNU
 • 2018: Oddvar Sviggum, Ålesund
 • 2019: Anny Spydslaug, Oslo Universitetssykehus
 • 2020: ingen pris ble utdelt (Årsmøtet holdt på nett grunnet COVID-19)
 • 2021: Knut Hordnes, Bergen
 • 2022: Margit Steinholt, Sandnessjøen