Norsk gynekologisk forening

Om oss

NGF Hederspris - mottakere siden 1986

Her er en liste over alle som har mottatt hedersprisen siden 1986.
15. mai 2012
Jone Trovik overrekker hedersprisen til Pepe Salvesen under Årsmøtet 2017
Jone Trovik overrekker hedersprisen til Pepe Salvesen under Årsmøtet 2017

1986   -   I.V.F Teamet v/dr. Jarl Kahn, RIT

1987   -   Dr. Julie Skjæraasen, Rikshospitalet

1988   -   Dr. Lars Hausken, Gyn.avd, Haugesund FSH

1989   -   Dr. Pål Øian, RITØ

1990   -   Endoskopigruppen gyn.avd. SIA, v/dr. Rolf Kirschner

1991   -   Dr. Halvard Gjønnæss, Aker sykehus

1992   -   Dr. Per Bergsjø, Haukeland sykehus

1993   -   Dr. Børdahl, Rikshospitalet

1994   -   Gruppen av priv.prakt.gyn. Bergen:

               Dr. Viljar Skåtun

               Dr. Ole Kristian Evjen

               Dr. Tor Løvset

               Dr. Kristina Johannessen

               Dr. Brit Nyland

1995   -   Dr. Knut Dalaker, Haukeland sykehus

1996   -   Dr. Kåre Molne, RIT

1997   -   Dr. Fritdjof Jerve, Ullevål

1998   -   Mette Haase Moen, RIT

1999   -   Stein Tore Nilsen, Stavanger

2000   -   Tore Henriksen, RH

2001   -   Sturla H. Eik-Nes, Trondheim

2002   -   Berit Norling, Oslo

2003   -   Babill Stray-Pedersen

2004  -   Unni Kirste Rikshospitalet

2005 –  Sigurd Kulseng-Hanssen, Bærum

2006-    Gro Nylander, Rikshospitalet

2007-    Ole Erik Iversen, Haukeland sykehus

2008-     Berit Schei, St. Olavs Hospital

2009 -    Sissel M. Lichtenberg, Stavanger universitetssjukehus            

2010 -    Claes Trope, Radiumhospitalet          

2011-     Rolf  Kirschner og Mathias Onsrud, Rikshospitalet og Ullevål Sykehus

2012-     Torvid Kiserud, Haukeland Universitetssjukehus

2013 -     Ellen Borstad, Oslo Universitetssykehus

              Kåre Augensen, Bergen

2014 -     Torunn Eikeland, Haugesund sjukehus (gitt post mortem)

2015 -     Anton Langebrekke, Oslo Universitetssykehus

2016 -  Bjørn Bakke, NTNU

2017 -  Pepe (Kjell) Salvesen, NTNU