Om oss

Vi er foreningen for alle norske gynekologer!

Foreningens navn er Norsk Gynekologisk Forening (NGF), på engelsk "Norwegian Society of Gynecology and Obstetrics".

Alle medlemer i Den Norske Legeforeningen (DNLF) er medlem av en fagmedisinsk forening. Foreningen er som fagmedisinsk forening en avdeling i DNLF og vedtektene gjelder i tillegg til DNLFs lover. Medlemskontingenten i Norsk Gynekologisk forening faktureres sammen med hovedkontingenten til DNLF. 

NGF betaler et kollektivt medlemskap for alle sine medlemer i NFOG (den nordiske fellesorganisasjonen), EBCOG (europeisk fagorganisasjon) og FIGO. Medlemene har tilgang til tidsskriftet Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica, som er online tilgjengelig.

Formål og oppgaver

- Å fremme utviklingen av faget gynekologi og obstetrikk i Norge.
- Å virke for internordisk og internasjonalt samarbeid med foreninger som arbeider for gynekologi og obstetrikk.

NGF er ansvarlig utgiver av Gynekologen og Nettsidene. NGF er økonomisk ansvarlig utgiver av publikasjonene.

Foreningens organer
Foreningens organer er: Årsmøtet, Styret, Valgkomité, Desisorer