Norsk gynekologisk forening

Om oss

Solidaritetsfondet

Norsk gynekologisk forenings solidaritetsfond for kvinnehelse bidrar med støtte til forskjellige prosjekter. Søknadsfristen er 15.8., og midlene deles ut på årsmøtet. Se vedtektene under.
21. april 2020