Solidaritetsfondet

Norsk gynekologisk forenings solidaritetsfond for kvinnehelse bidrar med støtte til forskjellige prosjekter. Søknadsfristen er 15.8., og midlene deles ut på årsmøtet. Se vedtektene under.