Styret 1.1.22 - >

Hvis du vil komme i kontakt med styret, send en epost til 

leiar.ngf@gmail.com og skriv hvem i styret du vil ha kontakt med! 

 

Ragnar Kvie Sande

Leiar NGF

imageqdym.png

Ragnar Kvie Sande vart fødd i Trondheim i 1973, oppvaksen på nordvestlandet og utdanna i Bergen. Han vart spesialist i gynekologi og obstetrikk i 2009, og tok PhD i ultralyd i 2013. Han arbeider i dag som seksjonsoverlege på fostermedisin ved Stavanger Universitetssjukehus og 1. amanuensis ved Universitetet i Bergen. Han er gift med ein forskande gynekolog, saman med henne har han fire barn, hund, katt og ein dieselbil av eldre modell. På fritida les han bøker og spelar gitar. 

 

Kirsten Hald

Nestleiar NGF

image0uids.pngAvdelingsleder gynekologisk avdeling, OUS.

Overlege, PhD
Spesialinteresser fag: endoskopi, myomer, misdannelser

 

Solveig Bjellmo

Vitenskapelig sekretær

sbjellmo

Overlege v/avdeling for fødselshjelp og kvinnesjukdommar, Ålesund.
Doktorgrad om seteforløsning og konsekvenser av sectio fra 2020 og trives nok best på føden hvor hun også er seksjonsoverlege.
Utenom jobb, mann og to herlige barn, liker hun seg best på toppen av et fjell - helst med ski på beina og pudder i fjellsiden ned! 

 

Kristine Amundsen

Kasserer NGF

kamundsen

Kristine er overlege ved Kvinneklinikken UNN Tromsø og arbeider hovedsakelig med inkontinens og bekkenbunnslidelser. Bidrar faglig i det lokale bekkensenteret og i nystartet tverrfaglig vulvapoliklinikk. Sitter også i NGFs NUGG gruppe og har en bistilling i kompetansetjenesten NKIB. Hun studerte i Tyskland og har tatt spesialistutdannelsen i Tromsø. 
På fritiden driver Kristine med strikk, søm, sang & surdeig, har samboer og to gutter og sykler til jobb året rundt.

 

Yngvild Hannestad

PSL-representant NGF

YngvildHannestad.jpg

Doktorgrad om urinlekkasje, men generalist i praksis. Medlem i Spesialitetskomiteen,vara PSL Hordaland,leder PSL forskningsutvalg. Ellers: aktiv innenfor basketball oger i styret i Filosofiskpoliklinikk i Bergen.

 


Morten Kvello

FUGO-representant NGF

mkvello

Morten er opprinnelig trønder fra Namsos, men har forvillet seg til det glade Sørlandet og jobber nå som lege i spesialisering ved Sykehuset Sørlandet Kristiansand. Har har doktorgrad i barnekirurgi, men er nå fast bestemt på å bli gynekolog. Utover jobb er Morten glad i å løpe i skogen, bade, gå på teater, og er over gjennomsnittet opptatt av god kaffe.

 

Vara: 

Camilla Smith og Maren Baumann

Om styret

Styret består av leder, nestleder og fire styremedlemmer. Lederen velges ved eget valg og bør ha sittet i styret tidligere. Styrets øvrige medlemmer velges samtidig. Styret skal ha følgende sammensetning: Et medlem er representant for praktiserende spesialister, et medlem er ikke-spesialist i utdanningsstilling, og minst et medlem skal ha akademisk kompetanse. Det velges tre varamedlemmer, hvorav to er personlige varamedlemmer for henholdsvis styrets ikke-spesialist og for den praktiserende spesialist.

Styrets funksjonsperiode er to år fra 1. januar etter styrevalget, og leder sitter i 2 eller maksimalt 4 år ved gjenvalg. Styremedlemmene velges for en periode med mulighet for gjenvalg, men maksimalt 6 år.
Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av styrets medlemmer er til stede. Leder har ved stemmelikhet dobbeltstemme.

Redaktør for Gynekologen og Nettredaktør har møterett på styremøter, men ikke stemmerett.