Norsk gynekologisk forening

Om oss

Styret 1.1.20 - >

 

Kirsten Hald

Leder NGF

Overlege PhD, Gynekologisk avdeling,
Avdelingsleder FoU, Kvinneklinikken, OUS.
Spesialinteresser fag: endoskopi, myomer, misdannelser
Fritid: Seiling, ski, basketball-mamma.

 

Nils Halvdan Morken

Nestleder NGF

Overlege Haukeland Universitetssjukehus og ProfessorUniversitetet i Bergen. Interessert i obstetrikk, reproduktiv epidemiologi, ølbrygging og sykling. Stolt far til drillgardist i HMKG.

 

Ragnar Kvie Sande

Sekretær NGF

Ragnar Kvie Sande var fødd i Trondheim i 1973, oppvaksen på nordvestlandet og utdanna i Bergen. Han vart spesialist i gynekologi og obstetrikk i 2009, og tok PhD i ultralyd i 2013. Han arbeider i dag som seksjonsoverlege på fostermedisin ved Stavanger Universitetssjukehus og 1. amanuensis ved Universitetet i Bergen. Han er gift med ein forskande gynekolog, saman med henne har han fire barn, hund, katt og ein dieselbil av eldre modell. På fritida les han bøker og spelar gitar. 

 

Hans Kristian Opøien

Kasserer NGF

Overlege v/ KvinneklinikkenAHUS. PhD i reproduksjonsmedisin/endometriose.

 

Yngvild Hannestad

PSL-representant NGF

Doktorgrad om urinlekkasje, men generalist i praksis. Medlem i Spesialitetskomiteen,vara PSL Hordaland,leder PSL forskningsutvalg. Ellers: aktiv innenfor basketball oger i styret i Filosofiskpoliklinikk i Bergen.

 


Anders Einum

LIS-representant NGF

 

Vara: Liva Helleland (LIS-vara) + 2

 

Om styret

Styret består av leder, nestleder og fire styremedlemmer. Lederen velges ved eget valg og bør ha sittet i styret tidligere. Styrets øvrige medlemmer velges samtidig. Styret skal ha følgende sammensetning: Et medlem er representant for praktiserende spesialister, et medlem er ikke-spesialist i utdanningsstilling, og minst et medlem skal ha akademisk kompetanse. Det velges tre varamedlemmer, hvorav to er personlige varamedlemmer for henholdsvis styrets ikke-spesialist og for den praktiserende spesialist.

Styrets funksjonsperiode er to år fra 1.januar etter styrevalget, og leder sitter i to eller maksimalt 4 år ved gjenvalg. Styremedlemmene velges for en periode med mulighet for gjenvalg, men maksimalt seks år.
Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av styrets medlemmer er til stede. Leder har ved stemmelikhet dobbeltstemme.

Redaktør for Gynekologen og Nettredaktør har møterett på styremøter, men ikke stemmerett.

 

Styrebytte og tradisjonell middag
Styrebytte og tradisjonell middag

Neste styremøte holdes i Bergen 20.04.20