Klinisk retningslinje for CTG og STAN

Denne retningslinjen er utarbeidet av referansegruppen i fosterovervåkning og er også en del av Nasjonal veileder i obstetrikk
bilde
Klinisk retningslinje

Nedenfor finner du lenke til nedlasting av kliniske retningslinjer for print.