Fosterovervåkning

Medlemmer og mandat

Branka M Yli, rådgiver (Oslo Universitetssykehus) - Leder

Jørg Kessler, seksjonsoverlege (Haukeland Universitetssykehus)

Heidi Overrein, overlege (Oslo Universitetssykehus)

Johanne Kolvik Iversen, overlege  (Oslo Universitetssykehus)

Tiril Tingleff, overlege (Ringerike Sykehus)

Lillian Leirvik, jordmor (Akershus Universitetssykehus)

Katrine Stensland Johannessen, jordmor (Haukeland Universitetssykehus)

Mandat:

1) Være ansvarlig for kapitlene om fosterovervåkning i  ”Veileder i fødselshjelp”.

2) Bidra til kollegial læring og forbedring mht bruk av fosterovervåkning nasjonalt. Dette innebærer at kolleger kan sende CTG og STAN registreringer til gruppen for diskusjon, vurdering og kommentarer.

3) Være pådriver av det årlige nasjonale erfaringsmøte i fosterovervåkning

Gruppen er ikke er et sakkyndig organ, men en læringsinnstans. Vurderinger og kommentarer er således ikke en del av pasientens journal.