Norsk gynekologisk forening

Fosterovervåkning

Kurs i fosterovervåkning

Les alt om kurstilbudet her

Referansegruppen har et kurstilbud innen fosterovervåkning for jordmødre og leger.

Det holdes et kurs om våren. Dette kurset er myntet på jordmødre og (over)leger, som ønsker videreutdanning eller oppfriskning av sine kunnskaper innen fødselsovervåkning. Merk: Kurset er ikke en del av legeforeningens kurskatalog og deltakeravgiften er lik for alle deltakende profesjoner.

Kurset om høsten er et valgfritt kurs primært for leger i spesialisering og del av legeforeningens kurskatalog. Kurset er selvfølgelig også åpen for spesialister og for så vidt også jordmødre. Merk: Ikke-medlemmer av legeforeningen (=jordmødre) belastes med dobbel kursavgift etter legeforeningens reglemeng.

Klikk her for å få mer info kursene/påmelding:

Vårkurs (Jordmødre/leger)

Høstkurs (LIS/leger)