Kurs i fosterovervåkning

Les alt om kurstilbudet her

Referansegruppen har kurstilbud innen fosterovervåkning for jordmødre og leger.

Kurs i fosterovervåking er fra 2024 anbefalt kurs for LIS i fødselshjelp og kvinnesykdommer. Dette kurset planlegges å holdes hver høst, og vil være et 3-dagers kurs. 

Referansegruppen arbeider i tillegg med å etablere et superbrukerkurs for leger og jordmødre. Mer informasjon om dette kurset kommer.

I 2023 vil det avholdes et LIS-kurs 29.11 -01.12 - link til påmelding kommer.