Norsk gynekologisk forening

Noe å lære av - kasus samling

Kasus 1

29. august 2011

Langvarig hypoksi i utdrivningstiden. Legg merke til fall i basalfrekvens noen minutter etter oppstart av oxytocin. Dette etterfølges av patologisk CTG i form av lett takykardi og kompliserte variable deselerasjoner helt frem til fødsel. ST analyse indikerer hypoksi rett etter trykkestart og i økende grad gjennom trykketiden. CTG ble tolket som normalt og forløsningsindikasjon var langsom fremgang. Ukomplisert neonatalt forløp.

Budskap: Tolkning av basalfrekvens er ofte avgjørende for korrekt CTG analyse og kan være vanskelig å bestemme i utdrivningstiden. Normalisering av en bestående fostertakykardi i utdrivningstiden er imidlertid uvanlig. Sjekk alltid grundig om tolkning "Normal basalfrekvens med akselerasjoner" virkelig stemmer eller om det likevel foreligger "Fostertakykardi med variable deselarsjoner".