Norsk gynekologisk forening

Fosterovervåkning

Noe å lære av - kasus samling

Nedenfor finner du avidentifiserte STAN kasus som presenteres med kommentarer til læringsformål : 

  • Klikk på "Kasus ..." og du finner kommentarene til registreringen
  • For å se på registreringen klikk på "Registrering" som ligger som vedlegg til høyre.
  • Registreringen blir synlig i forminsket format.
  • Gå med muspilen på bildet av registreringen og vent til en forstørrelsesikone blir synlig.
  • Klikk på denne ikonen og registreringen blir synlig i vanlig størrelse.
  • ST event er nærmere karakterisert med "B" for basislinje stigning, "E" for episodisk stigning og "BF" for bifasisk ST.