Referansegruppen for fosterovervåking

Referansgruppen for STAN ble opprettet på initiativ av Norsk gynekologisk forening i 2004 og har siden fått fornyet og utvidet sitt mandat til å omfatte fødselsovervåkning generelt. Gruppens virksomhet finansieres av NGF og medlemmene får ingen økonomisk kompensasjon.

Gruppen har syv medlemmer: Fem leger med lang klinisk erfaring med fosterovervåkning i tillegg til forsknings- og undervisningskompetanse og to jordmødre fra de to jordmorforbundene. 

Leder:

Branka Yli, lege, PhD

Oslo Universitetssykehus, Rikshospitalet

Send e post


 

 

 

Medlemmer:

Jørg Kessler, seksjonsoverlege, PhD, Haukeland Universitetssykehus

Heidi Overrein, overlege, Oslo Universitetssykehus, Ullevål 

Johanne Kolvik Iversen, lege, Oslo Universitetssykehus Ullevål 

Tiril Tingleff, overlege, Ringerike Sykehus

 

 

Katrine Stensland Johannessen, jordmor, NSF, Haukeland Universitetssykehus

Lillian Leirvik, jordmor, Ahus, Den norske jordmorforening

 

Epost til referansegruppen:

Kopier adressene:

Microsoft Outlook

branka.m.yli@gmail.com;Jorg.Kessler@uib.no;jorg.kessler@helse-bergen.no;UXHERM@ous-hf.no;Lillian.Leirvik@ahus.no;hei-over@online.no;johanne.iversen@gmail.com;katrine.s.johannessen@gmail.com;lillianleirvik@msn.com

Øvrige e-postklienter: 

branka.m.yli@gmail.com,Jorg.Kessler@uib.no,jorg.kessler@helse-bergen.no,UXHERM@ous-hf.no,Lillian.Leirvik@ahus.no,hei-over@online.no,johanne.iversen@gmail.com,katrine.s.johannessen@gmail.com,lillianleirvik@msn.com