Beregning av base deficit

Bestemmelse av base deficit (BD) står sentralt i vurderingen hvor vidt et foster har utviklet en metabolsk acidose ved fødsel. BD er et parameter, som ikke måles direkte i blodprøven, men kalkuleres ut fra målt pH og p CO2. Det finnes forskjellige formler for beregning og BD vil kunne variere betydelig for en gitt pH og p CO2 avhengig av benyttet formel.

Videre er det viktig å merke seg at pH er et forholdsvis robust parameter å måle i blodprøven, mens p CO2 er langt mer følsom for feilkilder. Når p CO2 målingen ikke er korrekt blir også beregning av base deficit feil. Det finnes solide referansekurver for p CO2 ved en gitt pH verdi [1] (for abstract og lenke til pubmed: klikk her).

For nyfødte anbefales beregning av base deficit, som inkluderer ekstracellular rommet (BD ecf). I literaturen er Siggaard Andersen`s algorithme for beregning av BD ecf anbefalt [2]. Denne formelen ble brukt i Plymouth studien, i den svenske, franske og nederlandske multicenter studien.  

Sjekk hvilken formel ditt syre base apparat bruker for beregning av BD.

Lenker:

  1. Sigaard Andersen`s formel til nedlasting.
  2. Sjekkliste for validitet av syre base prøver og percentiler for pCO2 til nedlasting.

Referanser: 

[1]     Kro G et al.: a new toool for validation of of umbilical cord acid-base data. BJOG 2010; 117: 1544-52                                                                                                                

[2]    Siggaard-Andersen O. An acid-base chart for arterial blood with normal and pathophysiological reference areas. Scand J Clin Lab Invest. 1971;27:239-45.