Syre base analyse

Syre base analyse i navlsnoren etter fødsel er helt nødvendig for å kunne vurdere om barnet har vært utsatt for en hypoxi under fødselen.

Acidose kan graderes forskjellig. Mye av forskningen som er gjort innenfor CTG og ST analyse definerer metabolsk acidose som pH<7.05 og base deficit (ecf) >12 mmol/l.

Konsensus om definisjon av en intrapartum hypoksi som årsak til cerebral parese setter grensen for pH lavere: pH<7.00 og base deficit >12 mmol/l. Vi anbefaler at man bruker den internasjonale konsensus definisjonen.