Norsk gynekologisk forening

Vurdering av kasus

Innsending av vedlegg

24. oktober 2011

Her finnes en e-post lenke. Scannede STAN registreringer, CTG etc. kan sendes til referansegruppen via denne lenken. HUSK Å FJERNE ALLE PERSONIDENTIFISERBARE DATA !