Skjema for innsending av kasus


For å lette arbeidet ber vi om at du fyller ut og sender inn dette skjemaet. Send STAN registreringen via STAN viewer, som automatisk krypterer personidentifiserbare data.
Skjemaet kan ikke sendes inn før alle felt markert med stjerne (*) er fylt ut!
CTG før tilkobling til STAN
Forhold som kompliserer svangerskapet
Fødselstart

Induksjon med
Misfarget fostervann

Smertelindring under fødselen
Forløsning
Overflyttet til Neonatalavdeling

Ønsker du å presentere registreringen på erfaringsmøtet *