Norsk gynekologisk forening

Veileder i gynekologisk onkologi (2021)

Kapittel 5 Borderline ovarialtumor

Anne Dørum (OUS)
Martin Lindblad (UNN)
Solveig Tingulstad (St. Olav)
Torbjørn Paulsen (OUS)
Eva Karin Lamark (HUS)
Bent Fiane (SUS)
Ellen Veronika Vesterfjell (St. Olav)
2. juli 2021