Norsk gynekologisk forening

Veileder i gynekologisk onkologi (2021)

Kapittel 3 Eggstokk-, eggleder-, og bukhinnekreft

Anne Dørum (OUS)
Martin Lindblad (UNN)
Elisabeth Araya (St. Olav)
Bente Vilming (OUS)
Anne Fangberget (OUS)
Line Bjørge (HUS)
Ellen Veronika Vesterfjell (St. Olav)
2. juli 2021