Norsk gynekologisk forening

Veileder i gynekologisk onkologi (2021)

Kapittel 2 Endometriehyperplasi

Elise Sletten (UNN)
Anne Ørbo (UNN)
Anne Beate Vereide (Kalnes)
2. juli 2021