Norsk gynekologisk forening

Veileder i gynekologisk onkologi (2021)

Kapittel 6 Livmorhalskreft

Marit Sundset (St. Olav)
Martin Lindblad (UNN)
Brynhildur Eyjolfsdottir (OUS)
Kristina Lindeman (OUS)
Anne Fangberget (OUS)
Kathrine Woie (HUS)
Elisabeth Berge Nilsen (SUS)
Agnes Kathrine Lie (SOHF)
2. juli 2021

Forfattere stråledel av kapittelet: 

Kjersti Bruheim (OUS)

Anne Gry Bentzen (UNN)
Monica Eidem (St. Olav)
Marit Sundset (St. Olav)
Irene Berntsen (OUS)
Taran Paulsen Hellebust (OUS)
Esten Nakken (OUS)
Linda Holth Djupvik (OUS)
Anne Fangberget (OUS)
Terje Nordberg (HUS)
Britt Nygaard (HUS)

 

Livmorhalskreft