Norsk gynekologisk forening

Veileder i gynekologisk onkologi (2021)

Kapittel 1 Livmorkreft

Kathrine Woie (HUS)
Elise Sletten (UNN)
Nina Nordskar (St. Olav)
Ane Gerda Zahl Eriksen (OUS)
Yun Wang (OUS)
Ingfrid Helene Salvesen Haldorsen (HUS)
Ingvild Vistad (Sørlandet)
Tormod Eggen (UNN)
2. juli 2021