Norsk gynekologisk forening

Veileder i gynekologisk onkologi (2021)

Kapittel 4 Sjeldne (ikke-epitelial) ovarialcancer

Olesya Solheim (OUS)
Martin Lindblad (UNN)
Solveig Tingulstad (St. Olav)
Kristina Lindeman (OUS)
Line Bjørge (HUS)
Guro Horni Gløersen (AHUS)
2. juli 2021