Norsk gynekologisk forening

Veileder i gynekologisk onkologi (2021)

Kapittel 10 Trofoblastsykdommer

Olesya Solheim (OUS)
Martin Lindblad (UNN)
Marit Sundset (St. Olav)
Rita Steen (OUS)
Line Bjørge (HUS)
Gitte Turowski (OUS)
Justina Matilde Iversen (SIV)
2. juli 2021