Norsk gynekologisk forening

Veileder i gynekologisk onkologi (2021)

Kapittel 8 Vulvacancer

Yun Wang (OUS)
Anne Hansson (UNN)
Merethe Ravlo (St. Olav)
Anne Dørum (OUS)
Kjersti Lund (OUS)
Henrik L. Svendsen (HUS)
Line Bjørge (HUS)
Elisabeth Berge Nilsen (SUS)
Agnes Kathrine Lie (SOHF)
2. juli 2021

Forfattere stråledel av kapittelet: 

Esten Nakken (OUS)

Anne Gry Bentzen (UNN)
Monica Eidem (St. Olav)
Kjersti Bruheim (OUS)
Irene Berntsen (OUS)
Taran Paulsen Hellebust (OUS)
Linda Holth Djupvik (OUS)
Kjersti Lund (OUS) 
Terje Nordberg (HUS)
Britt Nygaard (HUS)

 

 

Vulvacancer