Norsk gynekologisk forening

Veileder i gynekologisk onkologi (2021)

Kapittel 9 Vulvar intraepitelial neoplasi (VIN)

Elisabeth Berge Nilsen (SUS)
Anne Hansson (UNN)
Merethe Ravlo (St. Olav)
Gunn Fallås Dahl (OUS)
Ingrid K.M. Kolseth (HUS)
Jannicke Mohr Berland (SUS)
2. juli 2021