Om oss

Styret i Norsk nevrokirurgisk forening

Profilbilde
Leder
Gulati, Sasha
Profilbilde
Medlem
Ingebrigtsen, Tor
Profilbilde
Medlem
Konglund, Ane Eidahl
Profilbilde
Medlem
Obad, Nina
Profilbilde
Medlem
Rydning, Pål Nicolay Fougner
Profilbilde
LIS-medlem
Dhayalan, Dhanushan
Profilbilde
Varamedlem
Høstmælingen, Christina Teisner
Profilbilde
Varamedlem
Weber, Clemens
Profilbilde
LIS-varamedlem
Ravlo, Celina

Spesialitetskomiteen i nevrokirurgi

Profilbilde
Leder
Josefsen, Roger
Profilbilde
Medlem
Johansen, Tonje Okkenhaug
Profilbilde
Medlem
Pedersen, Lars Kjelsberg
Profilbilde
Medlem
Sundstrøm, Terje
Profilbilde
LIS-medlem
Mansoor, Nadia
Profilbilde
Varamedlem
Høstmælingen, Christina Teisner
Profilbilde
Varamedlem
Tveiten, Øystein Vesterli
Profilbilde
LIS-varamedlem
Larsson, Christopher