Historikk

Nevrokirurgi ble etablert som en egen spesialitet i Norge i 1953. Tolv år seinere, etter et møte på Ullevål sykehus i 1965, ble Norsk nevrokirurgisk forening stiftet.
Maleri av Kristian Kristiansen malt av Harald Kihle
Maleri av Kristian Kristiansen malt av Harald Kihle

Grunnleggerne var: Ragnar Gjone, Rolf Ringkjøb, Ragnar Nesbakken, Jens Hugo Trumpy, Sven Holst, Martin Berg Jensen, Per N. Helsingen, Karl Krogness, Helge Nordnes, Ole B. Styri, Peter Aaser, Nils Eie, Tormod Hauge, Svein Bøyesen, Steen Flood og Kristian Kristiansen.

Den første lederen av Norsk nevrokirurgisk forening var Kristian Kristiansen, 1965-67.

Han var en sentral person i oppbyggingen av nevrokirurgi som medisinsk fag i Norge. Han var grunnleggeren av en egen nevrokirurgisk avdeling på Ullevål sykehus i Oslo og var avdelingens sjef fra 1955, 1961–77 som professor i nevrokirurgi ved Universitetet i Oslo.