Norsk nevrokirurgisk forening

Aktuelt

Kurs: Skallebasis og bihulekirurgi – tilganger og komplikasjonshåndtering

11.-13.mai 2020, Rikshospitalet.

Etterutdanningskurs for spesialister, videreutdanning for erfarne LIS i ØNH og nevrokirurgi. Klikk på lenken nedenfor for mer informasjon.
7. februar 2020
Beskrivelse av kurs med bilder