Norsk nevrokirurgisk forening

Aktuelt

Kurs: Skallebasis og bihulekirurgi – tilganger og komplikasjonshåndtering

07. februar 2020
11.-13.mai 2020, Rikshospitalet. Etterutdanningskurs for spesialister, videreutdanning for erfarne LIS i ØNH og nevrokirurgi. Klikk på lenken nedenfor for mer informasjon.