Norsk nevrologisk forening

2018

3. nasjonale møte om endovaskulær intervensjon ved akutt hjerneinfarkt 19.4. i Oslo


En av de internasjonalt ledende intervensjonsnevroradiologene, professor Mayank Goyal fra Calgary i Canada vil gi en oppdatering om trombektomi og snakke om hvordan trombektomi bør bygges ut videre.
31. januar 2018
Alle regionale helseforetak er representert og aktuelle problemstillinger i regionene vil bli presentert. 
Møtet arrangeres av Norsk slagorganisasjon og Norsk nevroradiologisk forening i samarbeid med Oslo universitetssykehus og Universitetet i Oslo.
Sted: Runde auditorium, Domus Medica, Universitetet i Oslo, Sognvannsveien 9
Tid: torsdag 19.04.18 
Det er et regionalt møte for HSØ som starter kl 9. Informasjon om dette går ut på epost til de involverte.
Det nasjonale møtet åpner med utstilling kl 10 og første foredrag kl 11.
 
Vedlagt program.
 
Mange av dere har allerede sendt påmelding, men om du ikke har sendt påmelding ennå, bes du sende påmelding til anhaam@ous-hf.no med info om stillingstittel, avdeling og arbeidssted.
Møtet er åpent for helsepersonell.
For fullstendig program klikk her: PROGRAM

Les mer om Mayank Goyal her