Norsk nevrologisk forening

Om oss

24. januar 2019


Styret

For at disse sider skal kunne holdes oppdaterte, korrekte og interessante, er vi helt avhengig av tilbakemeldinger fra dere som bruker sidene.

Kontakt nettredaktør Julie Sønervik ( julie@hodeverket.no ) vedrørende for eksempel:

  • Faktafeil i innhold på NNFs hjemmesider
  • Uenighet vedrørende innhold eller organisering av innhold på NNFs hjemmesider
  • Tips om nye lenker
  • Tips om døde lenker
  • Tips om nyheter av stort eller smått i det nevrologiske miljøet; nyansettelser, reorganiseringer, doktorgrader, kurs og kongresser, møtereferater, sosiale arrangementer, jubileer, dødsfall, faglige nyvinninger, etc. etc..

Vi kan verken love reflekshammere eller stemmegafler til ivrige tilbakemeldere, men vi kan love bedre og mere nyttige nettsider for hver tilbakemelding som kommer inn!