Hjerneuken uke 47- Prate-smile-løfte og info-materiell

Fredag 26. oktober inviterte Helsedirektoratet til et møte for å diskutere videreføringen av Prate, Smile, Løfte-kampanjen som en nasjonal dugnad, og hvor det samtidig ble informert om at LHL og LHL Hjerneslag – som er en del av LHL – har tilbudt seg et koordineringsansvar i dialog med Helsedirektoratet.

LHL har nå utarbeidet en kortfattet handlingsplan for kampanjen og vi er godt i gang med å få mobilisert opp flere organisasjoner til å delta med å dele og spre budskapet i Hjerneuken 47. Derfor er det hyggelig å kunne informere om at Helsedirektoratet bidrar med en nasjonal annonseringskampanje i uke 47 til 51 – det vil skape synlighet og bidra til å nå ambisjonen om å øke oppmerksomhet i befolkningen.

Informasjon og materiell
Du finner nyttig informasjon om kampanjen på nettsiden "Slik gjenkjenner du et hjerneslag". I tillegg har vi sammenstilt materiellpakke som du også kan benytte.

Har du spørsmål ta kontakt med:
Georg Andreas Huus
Markedssjef
LHL, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke
Direkte: 90787689 | Sentralbord: 67 02 30 00
georg.andreas.huus@lhl.no | lhl.no