Program for hjerneuken er klare!

Flere spennende program for årets Hjerneuke kan du lese om her.

Hjerneuken er alltid uke 47, i 2018 med mange godt besøkte arrangementer og mediedekning.

Hjerneuken har som mål å øke oppmerksomheten omkring hjernen og dens sykdommer. I denne uken foregår det åpne publikumsarrangementer ved flere av de nevrologiske avdelingene rundt om i hele landet. Det vil også være oppslag om hjernen og nervesystemet i mange av landets media.