Utlysning av forskningsmidler til forskning om Parkinsons sykdom

Advokat Rolf Sandberg Rebergs og Ellen Marie Rebergs legat til forskning av Parkinsons sykdom skal i 2018 dele ut legatporsjoner på tilsammen kr. 400.000,-. Frist: 5. oktober 2018.

Utlysning av forskningsmidler til forskning om Parkinsons sykdom

Advokat Rolf Sandberg Rebergs og Ellen Marie Rebergs legat til forskning av Parkinsons sykdom skal i 2018 dele ut legatporsjoner på tilsammen kr. 400.000,-

Legatets formål lyder blant annet: "Legatets midler skal anvendes til forskning av Parkinsons sykdom."

Det er en forutsetning at forskningsprosjektene det søkes støtte til utarbeides og gjennomføres ved en norsk nevrologisk klinikk eller et

universitetsinstitutt. Legatet tar i første rekke sikte på å støtte større forskningsprosjekter. Støtte over flere år kan være aktuelt.

Krav til søknad:

  • Søknad må angi spesifisert kostnadsoverslag for det aktuelle forskningsprosjektet.
  • Søknad må angi navn på prosjektets øverste ansvarlige leder.
  • Søknad må beskrive prosjektet det søkes for, og hva midlene skal brukes til.
  • Etter fullførelse av prosjektet skal det utarbeides en rapport med et kortfattet resymé av forskningsarbeidet som skal stiles til legatets styre.

Søknad om legatmidler sendes til legatets styreleder, Anne Husbyn, på epost annehusbyn@hotmail.com innen fredag 5. oktober 2018.

Tildelte legatporsjoner utbetales innen utgangen av 2018.