Norsk nevrologisk forening

2018

Utlysning: Forskningsmidler - Norsk Epilepsiforbund

Norsk Epilepsiforbunds forskningsfond skal også i år dele ut penger til epilepsiforskning. Det tildeles forskningsstøtte på inntil kr. 100 000. Søknadsfrist 1. mars 2018.
31. januar 2018

Norsk Epilepsiforbunds forskningsfond skal også i år dele ut penger til epilepsiforskning.
Fondet støtter forskning innenfor fagområder som engasjerer seg i problemstillinger knyttet til epilepsi.

Det kan søkes forskningsstøtte i kategoriene:

  •  Medisinsk forskning
  •  Helsefaglig forskning

I kategorien helsefaglig forskning er det mulig å søke enten du er ansatt i eller utenfor en helseinstitusjon, såfremt forskningen er i tråd med fondets formål.
Det tildeles forskningsstøtte på inntil kr. 100.000,-

Søknadsfrist 1. mars 2018. SØKNADSSKJEMA (lenke)

Søknaden sendes til post@epilepsi.no eller 
Norsk Epilepsiforbunds forskningsfond
Karl Johans gate 7, 0154 Oslo.
Tlf. 22 47 66 00