Ny frist for abstraktpåmelding til nevrodagene

Abstraktfristen for nevrodagne er utsatt til 13.12 23:59

På denne nettsiden kan du sende inn abstrakt til frie foredrag, posterpresentasjoner og kasuistikkonkkuransen ved Nevrodagene 2020.
Oslo med Operaen sett fra luften. Illustrasjonsfoto: Colourbox.com
Oslo med Operaen sett fra luften. Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Fristen for innsending av abstrakt går ut 13. desember 2019, kl 23.59.

Utforming av abstrakt: Abstraktet skal være skrevet på norsk. Det skal inneholde 200-350 ord og skal være inndelt i avsnittene: "Bakgrunn", "Metode", "Resultater" og "Konklusjon". Malen laster du ned ved å klikke her. Ved kasuistikkpresentasjoner kan metode- og resultatavsnittene erstattes av pasientbeskrivelse. Abstrakter som ikke følger malen vil bli returnert. Avslagsprosenten i 2019 var 5 %.

Innsendingen foregår som opplasting av et word-dokument. Innsender må først laste ned abstraktmalen til høyre på siden. Formatteringen av dokumentet skal beholdes uendret fra malen. Overskrift, forfattere og arbeidssteder fylles inn ved å erstatte eksempelteksten i malen. Abstraktteksten legges inn under hvert av avsnittene "Bakgrunn", "Metode", "Resultater" og "Konklusjon". Innsender har selv ansvar for at alle medforfattere står med riktige og fullstendige opplysninger når det gjelder navn og arbeidssted. Innsender må så lagre dokumentet som word-fil (.doc eller .docx) og laste opp den ferdige filen på denne siden.

Presentasjonsform: Presentasjoner under Nevrodagene vil foregå både som foredrag og flash poster. Foredrag er en 10 min lang presentasjon med 5 minutt til spørsmål. Flash poster er en 5 minutt lang muntlig presentasjon med maks 3 powerpoint bilder og 2 minutt til spørsmål. Ved innsendelse av abstrakt skal du oppgi foretrukket presentasjonsform. Av hensyn til plassen på programmet, vil ikke alle som primært har ønsket foredrag få anledning til dette. Det forutsettes at alle som sender inn abstrakt, forplikter seg til å stille opp og presentere sitt bidrag, også om det settes opp som poster. Forfattere av aksepterte abstrakt vil få informasjon om type presentasjon og nøyaktig tidspunktvil når programmet er fastlagt.

Bekreftelse på innsendt abstrakt: Du vil umiddelbart etter innsendelsen motta en automatisk e-post som bekrefter at vi har mottatt abstraktet. Dersom du ikke mottar slik e-post, er det svært viktig at du melder fra om dette til Marte Helene Bjørk

Kasuistikkonkurransen: Påmeldinger til årets kasuistikkkonkurranse gjøres også her. Kasuistikkene kan ha flere forfattere. Husk å oppgi hvem som ønsker å presentere den, og hvilken avdeling/praksis den representerer. Kun én kasuistikk kan bli akseptert fra hver avdeling/praksis, og ikke alle avdelinger/praksiser garanteres plass i konkurransen. Påmeldingen til kasuistikkonkurransen skjer ved innsending av abstrakt. Bidrag det ikke blir plass til i kasuistikkonkuransen, kan få mulighet til eventuelt å presentere som en del av det øvrige programmet. Det er ønskelig at hele sykehistorien presenteres - dette abstraktet er kun ment for arrangørene, og ikke det endelige abstraktet som trykkes

Tilreisende deltakere som presenterer i kasuistikkonkuransen vil kunne få dekket reisen til Nevrodagene ved å sende reisekvitteringer til Ida bakke. Overnatting og kostutgifter dekkes ikke.

Øvrige priser: Dagens beste innlegg kåres hver ettermiddag. Det deles ut pris for beste frie foredrag og beste posterpresentasjon i etterkant av Nevrodagene.

Abstraktpåmelding til Nevrodagene 2020

Ønskes abstraktet påmeldt kasustikkonkurransen?