Norsk nevrologisk forening

2019

Årets pris for poster ved Nevrodagene 2019

Vinnerne av årets pris for poster ved Nevrodagene 2019 ble Ola Nakken, 
Ahus:
1. april 2019

Høy kroppsmasseindeks predikerer lav risiko for amyotrofisk 
lateral sklerose 50 år senere – en prospektiv populasjonsbasert studie 
og for beste frie foredrag Karina Haugen, OUS: Reversibelt cerebralt 
vasokonstriksjonssyndrom: en retrospektiv studie av 22 pasienter