Norsk nevrologisk forening

2019

Flott innslag om hodepine på TV2 under Nevrodagene

Vår leder Anne Hege Aamodt ble intervjuet.
2. april 2019