Norsk nevrologisk forening

2019

Her kan du søke om midler til Parkinsonforskning

Det kan søkes om midler til prosjekter – både ettårige og flerårige – som støtter forskning på Parkinsons sykdom, parkinsonisme og andre nevrologisk betingede bevegelsesforstyrrelser, samt til forskning og tiltak som har som formål å bidra til at disse gruppene oppnår best mulig livskvalitet.
3. juni 2019

Fondsmidler

Parkinsons sykdom, parkinsonisme og andre nevrologisk betingede bevegelsesforstyrrelser.

Norges Parkinson forskningsfond hvori opptatt Dagny og Michael Børsums legat

Søknadene vil bli behandlet i november 2019. 

Søknaden skal være på maks fire sider og må innehold:

  • Prosjektbeskrivelse
  • Et spesifisert budsjett over inntekter og kostnader for prosjektet
  • Navnet på prosjektets ansvarlige leder

Når prosjektet er fullført må det:

  • Utarbeides en rapport med resymè, stilet til styret i Norges Parkinson Forskningsfond som sendes til fondet innen 31.01. året etter prosjektet avsluttes.
  • Skrives en enkel og forståelig artikkel, innen 31.01 året etter prosjektet avsluttes, som kan publiseres i Parkinsonposten.

Søknaden sendes elektronisk innen 21. oktober 2019 til:

Norges Parkinson Forskningsfond
E-post: forskning@parkinson.no
Merket: Søknad 2019.