Høstmøte for legenes forening for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet

Velkommen til høstmøtet 2019 for Legenes forening for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet 28.-29. november 2019 på Park Inn hotell, Gardermoen!

Det er ingen kursavgift for deltakere og kurset er tellende som valgfritt kurs for mange spesialiteter.

Les mer:

" Høstmøtet 2019 skal handle om legers deltakelse i forbedringsarbeid, ledelse av pasientsikkerhet og hva vi kan lære av uønskede hendelser.

Det er ingen kursavgift for deltakere. Det vil være en øvre grense for antall deltakere. Medlemmer av foreningen og de som sender inn abstrakt vil bli prioritert. Kurset er tellende som valgfritt kurs for mange spesialiteter.

Alle oppfordres til å sende inn abstrakt og elektronisk poster innen 31. oktober 2019 – se mer info om abstrakt på påmeldingssiden.

Fristen for påmelding er 8. oktober 2019.

Reise og opphold må søkes refundert fra Legeforeningen fond for videre og etterutdanning eller hos arbeidsgiver."