Monrad-Krohns pris for nevrologisk forskning 2020

Monrad-Krohns legat til fremme av neurologisk forskning deler hvert år ut en pris for fremragende nevrologisk forskning, fortrinnsvis innen klinisk nevrologi.

Professorene i nevrologi ved universitetene i Norden kan foreslå kandidater til prisbelønningen. Publikasjoner må være skrevet på et skandinavisk språk, eller engelsk, tysk eller fransk for å komme i
betraktning. Publikasjoner det henvises til må være publisert i anerkjente internasjonale medisinske tidsskrifter.

Prisbeløpet er på NOK 40 000.

Utdeling finner sted ved Norsk nevrologisk forenings årsmøte i mars. Motiverte forslag må være innstillingskomiteen i hende medio januar måned.

Prisvinner 2019

Monrad-Krohns pris for nevrologisk forskning 2019 gikk til Professor Bo Norrving, Department for Klinisk Vitenskap og Nevrologi, Universitetet i Lund, Sverige.

Forslag kan sendes per post til:
Monrad-Krohns legat til fremme av neurologisk forskning
UNIFOR
Postboks 1131 Blindern
0317 OSLO

Eller på e-post til:
unifor@unifor.no, merket "Nominasjon Monrad-Krohns pris"
Forslag mottatt innen 15. januar 2020 vil bli vurdert.
På vegne av stiftelsen Cecilie Lydersen, Saksbehandler, UNIFOR.