Norsk nevrologisk forening

2019

Nevrodagene

Hold av uke 11 til Nevrodagene 2020 , 9.-13. mars.
22. august 2019

Mandag er det åpningsforedrag og hovedtema på frie foredrag er 
hodepine. MS og bevegelsesforstyrrelser tirsdag, nevromuskulære 
sykdommer onsdag, cerebrovaskulært torsdag og epilepsi fredag. Store 
tema innen hele nevrologien dekkes via inviterte foredrag. Programmet 
for dette legges ut i desember. Programmet for frie foredrag publiseres 
i februar.