Velkommen til 5th Congress of the European Academy of Neurology!

Lørdag 29.6. åpnes EAN-kongressen på Norges Varemesse på Lillestrøm med åpningsforedrag ved nobelprisvinner Edvard Moser.

Minst 6200 nevrologer deltar på kongressen som ser ut til å bli den største medisinske kongressen i Norge noensinne. Det er også rekordstor påmelding av abstracts og det er mange norske som deltar. Flere sesjoner ledes av norske nevrologer, blant annet åpningen lørdag, Presidential symposium søndag og hjernehelsesesjonen mandag. Det er svært mange norske foredragsholdere og posterpresentatører i år. NNF vil rette en stor takk til alle som har bidrar til kongressen, spesielt leder av LOC Erik Taubøll! 

Mandag 1.7. kl 08-09.30 blir den norske hjernehelsestrategien sentral i en egen sesjon om hjernehelse som både den europeiske brukerorganisasjonen EFNA og EAN står bak.

Sesjonen ledes av tidligere leder i det Europeiske hjernerådet og forrige leder i Hjernerådet, professor Hanne Harbo. Den norske hjernehelsestrategien er den første nasjonale hjernehelsestrategien i Europa og vil bli diskutert med tanke på å bli brukt i flere land etter at statsskretær Anne Grethe Erklandsen og NNF-leder Anne Hege Aamodt har presentert den og arbeidet med oppfølgingen av den.

Tidligere president i verdens nevrologiforening, professor Vladimir Hachinski fra London Ontrario, Canada kommer ens ærend for å snakke om tiltak for «Better brains for a better world». Han har gjort meget viktig arbeid for å forebygge demens og hjerneslag med innspill for å styrke hjernehelsefeltet. 

Samme dag er det også nevrohistorisk sesjon ledet av Espen Dietrichs og tur til Nansens hjem på Polhøyda.

Om kvelden 1.7. kl 19.00 blir det networking event på Oslo Rådhus. 

2. juli kl 10:30-12:30 blir det et sammendrag av høydepunktene fra hele kongressen der norske nevrologer skal presentere det beste og viktigste fra kongressen innen både hodepine, hjerneslag, MS, epilepsi og Parkinson. 

Kongressen kommer til å sette sitt preg på byen med EAN-bannere oppover Karl Johans gate i Oslo sentrum. 

Se også presentasjon av kongressen på LegeTV ved NNF-leder Anne Hege Aamodt: