Cathrine Goberg Olsen er vinner av årets pris for nevromuskulært forskningsarbeid

Gratulerer til årets vinner!
Nevromuskulær pris

Forfatteren tildeles prisen samlet, men prisbeløpet overrekkes arbeidets førsteforfatter Cathrine Goberg Olsen. Prisbeløpet på 50 000 kr er stilt til rådighet av Octapharma AS.