I skyggen av en krig

Ved EAN-kongressen i Budapest ble Ukraina-krigens påvirkning på helsevesenet og Russlands europeiske medisinske rolle diskutert.
bilde

Under den årlige European Academy of Neurology kongressen i Budapest, hvor tusenvis av deltakere fra over 116 land deltok, ble brutaliteten av krigen i Ukraina og dens effekt på helsevesenet fremhevet. Rapporter viser over 700 angrep på helseinstitusjoner siden krigen begynte, inkludert skader på sykehus, apotek og angrep på ambulanser. EAN har bidratt økonomisk for å støtte ukrainske pasienter med nevrologiske sykdommer, og Norsk nevrologisk forening har bevilget 80 000 kroner for samme formål. Imidlertid reises det spørsmål om Russlands deltakelse som fullverdig delegat i europeiske fagmedisinske foreninger gitt konflikten. Norsk Nevrologisk Forening leder Jana Midelfart Hoff og styremedlem Thanh Doan har skrevet et innlegg på Tidsskriftet som oppfordrer fagmedisinske foreninger til å sette dette emnet på dagsordenen.